Daripada Abu Ya'la Syaddad bin Aus RA daripada Nabi SAW, Baginda SAW bersabda: "Orang yang cerdik (yang berakal) adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian, sedangkan orang yang lemah (imannya) adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah SWT (bahawa Allah akan mengampuninya)."
My Diary

Tahniah Hizafiq

Product Review

Memasang Ubuntu

My Diary

Pasar Malam

Joke

Anda dipecat

Joke

Gula sudah habis

Domain & Hosting

Senarai skrip dan tools wajib untuk membina laman web